Εργαστήρια

Εργαστήριο 1)  Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR), Δρ Αγγελική Παναγιωτοπούλου (15:00-15:30, 15:45-16:15)

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Φασματοσκοπίας NMR Υγρών Δειγμάτων (Αρχές και Εφαρμογές της Φασματοσκοπίας NMR). Αντικείμενο του Εργαστηρίου NMR είναι η λήψη και η ανάλυση φασμάτων υψηλής διακριτικής ικανότητας (high resolution) σε υγρά δείγματα. Τα φασματόμετρα NMR (BRUKER AVANCE DRX 500 MHz και ΒRUKER AVANCE III 250 MHz) χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα από ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΕΦΕ «Δ», για μελέτες δομής και αλληλεπιδράσεων σε διάλυμα με διακριτική ικανότητα σε ατομικό επίπεδο. Περαιτέρω, λειτουργεί ως θεσμοθετημένο Εργαστήριο Παροχής Επιστημονικών Υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ «Δ», προσφέροντας προηγμένες, εξειδικευμένες και αξιόπιστες επιστημονικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους φορείς (όπως π.χ., το Χημείο του Κράτους), ιδιωτικές εταιρείες και βιομηχανία.

Εργαστήριο 2) Μαγνητικά Υλικά, Δρ Μαργαρίτης Γκιόκας (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00):

Έρευνα στην επιστήμη υλικών-μαγνητισμός, σκληρά μαγνητικά υλικά, μαλακά μαγνητικά υλικά, νανοκρυσταλλικά και νανοδομημένα υλικά για ενεργειακές εφαρμογές (μαγνήτες και αποθήκευση υδρογόνου). Παρασκευή κραμάτων στον φούρνο τήξης. Προετοιμασία νανοκρυσταλλικών μεταλλικών κορδελων με επαγωγική τήξη και ταχεία ψύξη. Παρασκευή κραμάτων με σφαιρόμυλο. Παρασκευή συσσωματωμένων μαγνητών σπάνιων γαιών και μεταβατικών μετάλλων. Παρασκευή και χαρακτηρισμός μαγνητικών υλικών, νιτριδίων, καρβιδίων

Εργαστήριο 3) Εργαστήριο Δομικών Μελετών Βιομορίων και Φαρμάκων, Δρ Μαρίνα Σαγνού (15:00-16:15)

Εργαστήριο 4) Επιταχυντής TANDEM, Δρ Τάσος Λαγογιάννης (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00, 17:15-17:45)

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του μοναδικού εν λειτουργία ερευνητικού επιταχυντή στην Ελλάδα που ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Οι αρχές λειτουργίας του ηλεκτροστατικού επιταχυντή Tandem θα παρουσιαστούν στους επισκέπτες, καθώς και τα πειράματα που διεξάγονται σε αυτόν. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών τις Πυρηνικής Φυσικής, της λειτουργίας των άστρων (Πυρηνική νουκλεοσύνθεση), καθώς επίσης και η μη καταστρεπτική στοιχειακή μελέτη υλικών με ενδιαφέρων και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Εργαστήριο 5) Φθορισμός Ακτίνων Χ (XRF), Δρ Ανδέας Καρύδας (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00, 17:15-17:45)

To Εργαστήριο Φασματομετρίας Φθορισμού Ακτίνων Χ (X-Ray Fluorescence, XRF) ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δ». Σκοπός του είναι ή έρευνα και περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών μη καταστρεπτικής στοιχειακής ανάλυσης υλικών με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικές μελέτες, στον χαρακτηρισμό νέων τεχνολογικών υλικών, την δημόσια υγεία, τη βιοϊατρική, βιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά. Το εργαστήριο διαθέτει φορητά και επιτραπέζια φασματόμετρα φασματομετρίας φθορισμού ακτίνων Χ αλλά και κατάλληλες πειραματικές διατάξεις για την χρήση ιοντικών δεσμών.  Ως θεσμοθετημένο Εργαστήριο Παροχής Επιστημονικών Υπηρεσιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» υποστηρίζει ιδιαίτερα τις εφαρμογές της τεχνολογίας XRF στο πεδίο της συντήρησης και αρχαιομετρίας μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων φορητών φασματόμετρων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε επαγγελματικά στελέχη αλλά και επιτόπιων αναλύσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Στην επίσκεψη στο εργαστήριο XRF θα επιδειχθεί η χρήση ενός φορητού φασματόμετρου μικροφθορισιμετρίας ακτίνων Χ (micro-XRF) για την γρήγορη μη καταστρεπτική ανάλυση και ταυτοποίηση  διαφορετικών υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς (χρωστικές, κράματα χαλκού, χρυσού)

Εργαστήριο 6) Ανηχωικός Θάλαμος του Ινσιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Δρ Αντώνης Αλεξανδρίδης (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00, 17:15-17:45)

Ο  Ανηχωικός θάλαμος (Anechoic Chamber) αποτελεί βασικό τμήμα της υποδομής του Εργαστηρίου Ασύρματων Επικοινωνιών του ΙΠΤ, που ασχολείται με σχεδίαση, ανάπτυξη και μετρήσεις χαρακτηρισμού κεραιών. Είναι ένας κλειστός χώρος, θωρακισμένος ηλεκτρομαγνητικά, του οποίου οι εσωτερικές επιφάνειες είναι καλυμμένες με ειδικό απορροφητικό υλικό. Προορισμός του είναι η προσομοίωση περιβάλλοντος “ελεύθερου χώρου” μέσω της απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής (HM) ενέργειας που προσπίπτει στα τοιχώματά του.  Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό του θαλάμου ένα περιβάλλον διάδοσης που εξασφαλίζει ακρίβεια, αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μετρήσεων των τιμών του ΗΜ πεδίου.

Εργαστήριο 7) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), Δρ Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (15:45-16:15 16:30-17:00)

Εργαστήριο 8) Επιδείξεις εργαστηριακού αυτοματισμού με μικροεπεξεργαστές Arduino, Δρ Γιώργος Βεκίνης και συνεργάτες (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00, 17:15-17:45) : α) Internet of Things (IOT), β) Ρομποτικός βραχίονας, γ) laser scanner, d) Ραντάρ υπερήχων

Εργαστήριο 9)ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Δρ Βασίλης Μπελεσιώτης (15:45-16:15 , 16:30-17:00)

«Ο ήλιος ως πηγή ενέργειας: Πως εκμεταλλευόμαστε την ηλιακή ακτινοβολία»
Σκοπός της επίσκεψης είναι η εξοικείωση με την σημασία της αξιοποίησης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως η ηλιακή, καθότι αυτό αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρόκληση, ειδικότερα για χώρες που διαθέτουν άφθονη ηλιακή ακτινοβολία πως η Ελλάδα.
Κατά επίσκεψη οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τα παρακάτω ηλιακά προϊόντα και τεχνολογίες :
· Παραβολικός Συγκεντρωτικός Ηλιακός Συλλέκτης
· Συγκεντρωτικός Ηλιακός Συλλέκτης Γραμμικής Εστίασης με Ανακλαστήρες Τύπου Fresnel.
· Συγκεντρωτικός Ηλιακός Συλλέκτης Σημειακής Εστίασης με Φακούς Fresnel.
· Παραβολικό Ηλιακό Κάτοπτρο Τύπου Dish· Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο «Προμηθέας Πυρφόρος»

Εργαστήριο 10) e-gov lab@summer school 2019, “Develop and Deploy your WordPress Project”, Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (15:00-16:15 , 16:30-17:45) – Βιβλιοθήκη Κτίριο 15

Απαραίτητη προϋπόθεση Συμμετοχής: Ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει το δικό του laptop

Το εργαστήριο μέσω τριών θεματικών ενοτήτων θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να συμμετέχουν ενεργά στον κύκλο ζωής (develop and deploy) ενός WordPress Site.
Η πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Set up Your WordPress Development Environment» θα παρουσιάσει όλες τις βασικές ρυθμίσεις και τα εργαλεία που θα πρέπει να έχει ο υπολογιστής τοπικά για να αναπτυχθεί ένα WordPress Site.
Εν’ συνεχεία στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες θα εγκαταστήσουν τοπικά ένα WordPress Site και θα μάθουν τη δομή αλλά και όλα τα απαραίτητα αρχεία για την βασική παραμετροποίηση του. Επιπλέον, θα προσπαθήσουν να «παραμετροποιήσουν» ένα έτοιμο theme όπου θα μάθουν να «κρατούν» το versioning μέσω των βασικών εντολών του git.
Τέλος, η τελευταία ενότητα με τίτλο «Move WordPress from Localhost to Live Server» θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εγκαταστήσουν από την αρχή ένα virtual machine με Linux OS, να εγκαταστήσουν τα απαραίτητα packages και να παραμετροποιήσουν τον server για να μπορέσει ένα WordPress Site να γίνει publish στο ευρύ κοινό.

Eργαστήριο 11) Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων -ΕΝΜ, Δρ. ΒΒ. Βαμβακάς   (15:00-15:30, 15:45-16:15, 16:30-17:00, 17:15-17:45)

To Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων (ΕΝΜ) ανήκει διοικητικά στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το Εργαστήριο είναι η μοναδική υποδομή της χώρας που διαθέτει μια πλήρη γραμμή επεξεργασίας πυριτίου και άλλων ημιαγωγών με μηχανήματα παραγωγής βιομηχανικού τύπου συμβατά με την τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS. Ειδικότερα, το Εργαστήριο λειτουργεί σε συνθήκες καθαρού χώρου ISO 5 και 6 και διαθέτει εξοπλισμό με δυνατότητα κατασκευής διατάξεων έως 8nm. Το Εργαστήριο κατά τη διάρκεια της πολυετούς του πορείας έχει να επιδείξει πολύ σημαντικά επιτεύγματα τόσο σε μικρο/νάνο-ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ. ηλεκτρονικές μνήμες, μοριακά και οργανικά ηλεκτρονικά, οργανικά LEDs) όσο και σε αισθητήρες (π.χ. πίεσης, ροής), βιο-αισθητήρες, και μικροσυστήματα (π.χ. μέτρησης πίεσης, ρύπων, διατάξεις συλλογής ενέργειας, μικρορευστομηχανικές διατάξεις). Τα επιτεύγματα αυτά είναι κατοχυρωμένα με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και μέρος από αυτά έχουν πάρει την κατεύθυνση της εμπορικής αξιοποίησής τους μέσω εταιριών έντασης γνώσης (spin-off). Εκτός από τη στήριξη της έρευνας των Ερευνητών της κατεύθυνσης, το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε υποδομές παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο ΑΝΝΑ και το Εθνικό δίκτυο Νανοτεχνολογίας Innovation-EL, ενώ ταυτόχρονα είναι στρατηγικός εταίρος διάφορων επιχειρήσεων στο χώρο της Νανοτεχνολογίας όπως η Nanotypos SA και η Nanoplasmas PC.

Εργαστήριο 12) BIOEMTECH – Εργαστήριο Μοριακής Απεικόνισης (15:45 – 16:15 & 16:30 – 17.00)

Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής και στόχευσης νέων βιομορίων και νανοσωματιδίων in vivo σε ζωικά μοντέλα