ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Αναζήτηση
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
-
Πέμπτη 14 Ιουλίου – ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια: Τεχνολογίες και προοπτικές
Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12
12:00 - 13:30