ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
-
Πέμπτη 14 Ιουλίου – ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια: Τεχνολογίες και προοπτικές
Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12
12:00 - 13:30