ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αναζήτηση
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Α. Δημουλάς Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Α. Hein Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ι. Οικονόμου Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
11:00 - 11:15 - Διάλειμμα
11:15 - 11:45
Speaker Image Δρ Ελένη Μακαρώνα & Πυθαγόρας Καραμπιμπερής Ερευνήτρια , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ" & Scio
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
11:45 - 13:15
Speaker Image Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ιστορίες συνάντησης
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
13:15 - 13:345 - Διάλειμμα
13:45 - 14:15
Speaker Image Δρ Δ. Νιάρχος Ομότιμος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
14:15 - 14:45
Speaker Image Δρ Χ. Τσάμης Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
14:45 - 15:15
Speaker Image Δρ Μ. Αρκάς Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
15:15 - 16:00 - Διάλειμμα
16:00 - 16:30
Speaker Image Δρ Α. Προβατά Ερευνήτρια , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Μ. Γκιόκα Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Α. Καϊδατζής Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά