ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αναζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Γ. Πάστρας Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
10:30 - 11:00
Speaker Image Assoc. Prof. Ivo Van Vulpen University of Amsterdam
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Κ. Τζαμαριουδάκη Διευθύντρια Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Γ. Αναγνώστου Ερευνητής , ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Αν. Λαγογιάννης Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
13:00 - 13:30 - Διάλειμμα
13:30 - 15:30
MATCHMAKING EVENT

Διαδικτυακές Συναντήσεις Ερευνητών και Φοιτητών (Κλείστε τη συνάντησή σας μέσω της πλατφόρμας)

Διαδικτυακά