ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09:00 - 09:15
Speaker Image Δρ Γ.Νούνεσης & Δρ Γ. Βεκίνης Δ/ντής ΕΚΕΦΕ "Δ" και Πρόεδρος ΔΣ - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
09:15 - 09:30
Speaker Image Δρ Μ. Αρκάς Αν. Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
09:30 - 09:50
Speaker Image Δρ Μ. Σαγνού Αν. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, ΙΒΕ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
09:50 - 10:10
Speaker Image Δρ Δ. Κυριαζάνος Υπεύθυνος Εκπαίδευσης - ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
10:10 - 10:30
Speaker Image Δρ Ι. Καρατάσιος Αν. Υπεύθ. Εκπαίδευσης - ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
10:30 - 10:50
Speaker Image Δρ Ευτ. Μαρκουλάκη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
10:50 - 11:10
Speaker Image Δρ Γ. Δασκαλάκης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
11:10 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:30
Speaker Image Prof. Constantinos Tsallis Department of Theoretical Physics Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas Rio de Janeiro - Brazil
Γενική
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Ευγ. Δρακοπούλου Ερευνήτρια, , ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Κ. Κουσουρής Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
13:30 - 14:00 - Διάλειμμα
14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Μ. Αξιώτης Ερευνητής , ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Γ. Αναγνώστου Κύριος Ερευνητής , ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Ιωάν. Νταλιάνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
16:00 - 16:15 - Διάλειμμα
16:15 - 16:30
Speaker Image Στέλλα Τάτση Διευθύντρια Τμ. Υποτροφιών. ONASSIS FOUNDATION
Γενική
16:30 - 16:45
Speaker Image Patricia SAVARY Campus France Athènes Institut français de Grèce
Γενική
16:45 - 17:00
Speaker Image Αποστολία Γουδουσάκη Ακαδημαϊκή Σύμβουλος DAAD Ελλάδα DAAD – Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
Γενική
17:00 - 17:20
Speaker Image Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος, Ίδρυμα Fulbright
Γενική
17:30 - 17:45
Speaker Image Κατερίνα Φέγγαρου Education Marketing Manager,  Education Services, British Council 
Γενική