ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Σ. Μπακογιάννη Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
10:00 - 10:30
Speaker Image κ. Α. Οικονομάκης Συνεργάτης Έρευνας, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Β. Γάτος Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Ν. Δημητρίου Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
12:00 - 13:00
Speaker Image Δρ Χ. Κουμαράς Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Speaker Image κ. Αν. Γώγος Συνεργάτης Έρευνας, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Speaker Image κ. Δ. Φράγκος Συνεργαζόμενος Υπ. Διδάκτωρ, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Speaker Image κ. Γ. Μακρόπουλος Συνεργαζόμενος Υπ. Διδάκτωρ, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
13:00 - 14:00 - Διάλειμμα
14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Α. Κριθαρά Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΠΤ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
14:30 - 15:00
Speaker Image κ. Γ. Κ. Θάνος Συνεργαζόμενος Υπ. Διδάκτωρ, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Eleonora Ricci Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, INN, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
15:30 - 16:00 - Διάλειμμα
16:00 - 16:20
Speaker Image Δρ Στ. Καρόζης Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
16:20 - 16:40
Speaker Image Δρ. Γ. Σαλαπάτα Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΠΤ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
16:40 - 17:00
Speaker Image Δρ Αθ. Δρίγκας Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Speaker Image κα Ελ. Μητσέα Συνεργάτης Έρευνας, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες