ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Χρ. Αθανασέκου Ερευνήτρια , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Ευαγ. Κούβελος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ανδρ. Σαπαλίδης Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
Speaker Image Δρ Ιωσ. Μ. Σκούλλος Μεταδιδακτορικός Φοιτητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Αν. Γκότζιας Ερευνητής , ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Κ. Γιαννακόπουλος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Χ. Τσάμης Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
13:00 - 14:00 - Διάλειμμα
14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ. Αν. Δημητρίου Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Β. Βαμβακάς Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Ελ. Ντότσικα Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
15:30 - 16:00 - Διάλειμμα
16:00 - 16:30
Speaker Image Δρ Α. Hein Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Γ. Μαστροθόδωρος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Αθ. Σπηλιώτης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:30 - 18:00
Speaker Image Δρ Π. Δημητράκης Διευθυντής Ερευνών , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά