ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09:30 - 09:45
Speaker Image Δρ Ολ. Ανεζίρη Δ/ντρια Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
09:45 - 10:00
Speaker Image Δρ Ηλίας Παπανικολάου Δ/ντής Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
10:00 - 10:15
Speaker Image Δρ Αθ. Στούμπος Δ/ντής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
Speaker Image Δρ Αλ. Βενετσάνος Δ/ντής Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
10:15 - 10:30
Speaker Image Δρ. Γ. Κοσμαδάκης Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
10:30 - 10:45
Speaker Image Δρ. Μελ. Βαρβαγιάννη Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
10:45 - 11:00
Speaker Image Δρ Κ. Μεργιά Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
11:00 - 11:30
Speaker Image Ενέργεια: Τεχνολογίες και προοπτικές
Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
11:30 - 12:00 - Διάλειμμα
12:00 - 12:45
Speaker Image Δρ Π. Πέτρου Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
Επιστήμες Υγείας
12:45 - 13:30
Speaker Image Δρ Δ. Κωστοπούλου Ερευνήτρια , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
Επιστήμες Υγείας
13:30 - 14:30 - Διάλειμμα
14:30 - 14:45
Speaker Image Δρ Εμ. Ζερβάκης Πρόεδρος HETiA
Γενική
14:45 - 15:00
Speaker Image Αντωνία Τζοτζολάκη HR Associate & Coordinator, ACCADEMIS
Γενική
15:00 - 15:15
Speaker Image Κατερίνα Μαντίκου HR Generalist, ANSYS HELLAS
Γενική
Speaker Image Χαράλαμπος Μπακολιάς General Manager ANSYS HELLAS
Γενική
15:15 - 15:30
Speaker Image Γιώργος Κόλλιας R&D Engineer, CENTAUR
Γενική
15:30 - 15:45
Speaker Image Αναστάσιος Κοκκίνης Director Software Development Connectivity Group, DIALOG SEMICONDUCTOR HELLAS a Renesas company
Γενική
15:45 - 16:00 - Διάλειμμα
16:00 - 16:15
Speaker Image Θεόδωρος Αθανασόπουλος Chief Techical Officer ES SYSTEMS
Γενική
16:15 - 16:30
Speaker Image Σωτήρης Κόκκινος CEO – Business Development - FEAC ENGINEERING
Γενική
16:30 - 16:45
Speaker Image Χρύσα Βάσσου Founder MEICSI
Γενική
16:45 - 17:00
Speaker Image Ζαχαρίας Σιάτρης Senior Account Manager SATORI ANALYTICS
Γενική
17:00 - 17:15
Speaker Image Γιώργος Τερζάκης Group HR Manager THEON SENSORS
Γενική