ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ L. Swevers Διευθυντής Ερευνών, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Αν. Προμπονά Ερευνήτρια , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ελ. Μαυρογονάτου Ερευνήτρια, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Χ. Πρατσίνης Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Ηρώ Γεωργούση Δ/ντρια Ερευνών , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
Επιστήμες Υγείας
13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Ι. Σωτηρόπουλος Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
13:30 - 14:30 - Διάλειμμα
14:30 - 17:00
Speaker Image MATCHMAKING ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γενική