ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Αναζήτηση
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
09:30 - 10:30
Speaker Image Δρ Γεώργιος Νούνεσης & Δρ Αιμιλία Σμυρλή Δ/ντής ΕΚΕΦΕ "Δ" και Πρόεδρος ΔΣ - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ "Δ"
Γενική
10:30 - 11:30
Speaker Image Καθ. Ευθύμιος Καξίρας Chair, Department of Physics; John Hasbrouck Van Vleck Professor of Pure and Applied Physics; Professor of Applied Mathematics at Harvard University
Γενική
11:30 - 11:45 - Διάλειμμα
11:45 - 12:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Αναγνώστου Ερευνητής, Υπ. Εκπαίδευσης ΙΠΣΦ
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Ανδρέας Ψαλλίδας Ερευνητής ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Ευαγγελία Δρακοπούλου Ερευνήτρια, , ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
13:00 - 14:30 - Διάλειμμα & Poster Session
14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γεώργιος Φανουράκης Ερευνητής, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Αναστάσιος Λαγογιάννης Ερευνητής ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Ανδρέας Καρύδας Ερευνητής ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
16:00 - 17:00
Speaker Image Στέφανος Τραχανάς Θεωρητικός Φυσικός, Διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis
Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Λεόντιος Σταμπουλίδης Founder - LEO Space Photonics R&D
Γενική
18:00 - 21:00
Speaker Image Οι αξίες στην Αντιγόνη – πρόγραμμα VAST (Values Across Space & Time)
Γενική