ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Αναζήτηση
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Δημήτρης Κυριαζάνος Ερευνητής - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης - ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Αλέξανδρος Αρτίκης Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Βογιατζής Δημήτριος Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Αλέξανδρος Νούσιας Συνεργάτης Έρευνας ΙΠΤ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
12:00 - 12:30
Speaker Image Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
Γενική
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Χαρίλαος Κουμαράς Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Αθανάσιος Δρίγκας Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
13:30 - 15:00 - Διάλειμμα & Poster Session
15:00 - 16:00
Στρογγυλή Τράπεζα: Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με υπολογιστικά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη σε υπερυπολογιστικά συστήματα

Δρ Ν. Βέργαδου – Ερευνήτρια ΙΝΝ, Δρ Σ. Καρόζης – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, Δρ Π. Κροκίδας – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, Δρ Χ. Ρεκατσίνας – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ

Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12
16:00 - 16:30
Speaker Image Δρ Νίκος Δημητρίου Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Άρης Τσώλης Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
17:00 - 19:00
Hellenic Emerging Technologies Industry Association – HETiA

Session “Ανθρώπινο Δυναμικό – Εύρεση Θέσης Εργασίας”

Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12
17:01 - 17:15
Speaker Image Κωνσταντίνα Τσιάπαλη Μέλος Δ.Σ. HETiA
Γενική
17:15 - 17:30
Speaker Image Μανώλης Φωτάκης& Κώστας Νικέλλης Talent Acquisition Specialist ANSYS & Director R&D Engineer ANSYS
Γενική
17:30 - 17:45
Speaker Image Σοφία Τσαμαδιά & Αγγελική Μαρίνη EFA Group
Γενική
17:45 - 18:00
Speaker Image Στέφανος Γιαννόπουλος Group Leader - Systems Engineering, Kenotom
Γενική
18:00 - 18:15
Speaker Image Αναστάσιος Κοκκίνης Director Product SW Development, Renesas Design Greece
Γενική
18:15 - 18:30
Speaker Image Γεώργιος Τσιλιγιάννης Design Engineer,Think Silicon an Applied Materials company
Γενική