ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Αναζήτηση
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
09:30 - 09:50
Speaker Image Επιτροπή Εκπαίδευσης ΙΝΝ
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
09:50 - 10:10
Speaker Image Δρ Ευάγγελος Κούβελος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:10 - 10:30
Speaker Image Δρ Αναστάσιος Γκότζιας Ερευνητής , ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:30 - 10:50
Speaker Image Δρ Γεώργιος Βεκίνης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
10:50 - 11:20 - Διάλειμμα
11:20 - 11:40
Speaker Image Δρ Μαριάννα Βασιλακάκη Ερευνήτρια ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
11:40 - 12:00
Speaker Image Δρ Νικόλαος Ντάλλης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
12:00 - 12:20
Speaker Image Δρ Αnno Hein Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
12:20 - 13:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Κβαντικοί υπολογιστές: Παρόν και μέλλον

Συντονιστής: Δρ Παναγιώτης Δημητράκης, Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ “Δ”

Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12
13:30 - 15:00 - Διάλειμμα & Poster Session
15:00 - 15:20
Speaker Image Δρ Γεώργιος Πολυμέρης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
15:20 - 15:40
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
15:40 - 16:00
Speaker Image Δρ Ειρήνη Τζιβίλογλου Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
16:00 - 16:30 - Διάλειμμα
16:30 - 16:50
Speaker Image Δρ Μιχάλης Φαρδής Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
16:50 - 17:10
Speaker Image Δρ Βασίλειος Παπαβασιλείου Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), France
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:10 - 17:30
Speaker Image Δρ Θεόδωρος Τριάντης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:30 - 17:50
Speaker Image Δρ Θωμάς Στεργιόπουλος Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
17:50 - 19:00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΝ

Εγγραφή στη Γραμματεία

Κεντρικό Αμφιθέατρο, Κτίριο 12