ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Αναζήτηση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ L. Swevers Διευθυντής Ερευνών, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
11:00 - 11:30 - Διάλειμμα
11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Ελένη Μαυρογονάτου Ερευνήτρια, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Χάρης Πρατσίνης Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Θάνος Παπακυριακού Ερευνητής, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
Επιστήμες Υγείας
13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Μαρίνα Σαγνού Ερευνήτρια, ΙΒΕ
Επιστήμες Υγείας
13:30 - 15:00 - Διάλειμμα & Poster Session
15:00 - 15:30
Speaker Image Περικλής Τερλιξίδης Operating Officer, Attica Hub for the Economy of Data and Devices - ahedd
Γενική
15:30 - 16:30
Speaker Image Δρ Ελένη Μακαρώνα Ερευνήτρια ΙΝΝ
Γενική
Speaker Image Δρ Αναστασία Κριθαρά Ερευνήτρια ΙΠΤ
Γενική
Speaker Image Δρ Μαρίνα Σαγνού Ερευνήτρια, ΙΒΕ
Γενική
Speaker Image Δρ Κατερίνα Τζαμαριουδάκη Ερευνήτρια ΙΠΣΦ
Γενική
Speaker Image Δρ Ευαγγελία Διαπούλη Ερευνήτρια ΙΠΡΕΤΑ
Γενική
16:30 - 17:00
Speaker Image Κώστας Νοδάρας ONE TEAM
Γενική
17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Δρακούλης Γιαννουκάκος Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ
Επιστήμες Υγείας
18:00 - 19:00
Speaker Image Party Λήξης Θερινού Σχολείου
Γενική