ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Κβαντικοί υπολογιστές: Παρόν και μέλλον


Συντονιστής: Δρ Παναγιώτης Δημητράκης, Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ “Δ”

Location: TBA Date: July 13, 2023 Time: 12:20 pm - 1:30 pm