Πέμπτη 14 Ιουλίου 12:00-13:30


ENOTHTA:  Αναλυτικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό επιβλαβών ουσιών σε τρόφιμα

Location: TBA Date: Time: 12:00 pm - 1:30 pm