Στρογγυλή Τράπεζα: Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με υπολογιστικά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη σε υπερυπολογιστικά συστήματα


Δρ Ν. Βέργαδου – Ερευνήτρια ΙΝΝ, Δρ Σ. Καρόζης – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, Δρ Π. Κροκίδας – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, Δρ Χ. Ρεκατσίνας – Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ

Location: TBA Date: July 11, 2023 Time: 3:00 pm - 4:00 pm