Συνεδρία 1η: Παρακολούθηση, εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιτπώσεων της κλιματικής αλλαγής


Location: TBA Date: July 12, 2023 Time: 9:45 am - 11:00 am