Συνεδρία 2η: Παρόν και μέλλον των μελετών in vivo – in vitro – in silico


Location: TBA Date: July 12, 2023 Time: 11:30 am - 1:00 pm