Στρογγυλό Τραπέζι


Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ιστορίες συνάντησης

Συντονιστής: Δρ. Βασίλης Κωνσταντούδης, ΙΝΝ

Συμμετέχοντες:

Δρ Γ. Γιαννακόπουλος (ΙΠΤ)

Δρ Σ. Καρόζης (ΙΠΡΕΤΕΑ)

Δρ Ν. Βέργαδου (ΙΝΝ)

Δρ Α. Παναγιωτοπούλου (ΙΒΕ)

Δρ Α. Στέλλας (Nanometrisis)

Δρ Β. Σοφιανοπούλου, (ΙΒΕ)

Δρ Ελ. Χάρου (ΙΠΤ)

Location: TBA Date: July 14, 2021 Time: 11:45 am - 1:15 pm