Στρογγυλό Τραπέζι -Ασφάλεια σε εγκαταστάσεις και θαλάσσιες μεταφορές


Συμμετέχοντες:

Δρ Ολ. Ανεζίρη, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄’Δ”
Δρ Ζ. Νιβολιανίτη, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ”
Δρ Ι. Κορομηλά, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ”
Δρ Μ. Κωνσταντινίδου, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ “Δ”
Δρ Μ. Γιαννουσοπούλου, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ “Δ”

Location: TBA Date: July 15, 2021 Time: 12:50 pm - 1:10 pm