15-7-21, 9:30-11:00


 Εμπειρικές μελέτες για την κατανόηση των αντιλήψεων του πληθυσμού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές

Location: TBA Date: July 15, 2021 Time: 9:30 am - 11:00 am