Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας
Speaker Image Στρογγυλό Τραπέζι Επιστημών Υγείας
July 1, 2019 12:00 - 13:00
Speaker Image Δρ Luc Swevers Ερευνητής ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Αγ. Χρόνη Ερευνήτρια ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Γαρ. Δροσοπούλου Ερευνήτρια ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Χρ. Γουρνάς Ερευνητής ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Π. Κίτσιου Ερευνήτρια ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Χ. Πρατσίνης Ερευνητής ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Φλ. Φωστήρα Ερευνήτρια ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Σ. Ζαχάκη Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ"Δ"
July 4, 2019 15:00 - 15:30