Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας
Speaker Image Δρ Π. Πέτρου Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
July 14, 2022 12:00 - 12:45
Speaker Image Δρ Δ. Κωστοπούλου Ερευνήτρια , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
July 14, 2022 12:45 - 13:30
Speaker Image Δρ L. Swevers Διευθυντής Ερευνών, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Αν. Προμπονά Ερευνήτρια , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Ελ. Μαυρογονάτου Ερευνήτρια, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Χ. Πρατσίνης Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Χ. Γουρνάς Ερευνητής, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Ηρώ Γεωργούση Δ/ντρια Ερευνών , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
July 15, 2022 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Ι. Σωτηρόπουλος Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2022 13:00 - 13:30