Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας
Speaker Image Δρ Μιχάλης Καινουργιάκης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 11:30 - 11:45
Speaker Image Δρ Πηνελόπη Μπουζιώτη Ερευνήτρια ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 11:45 - 12:00
Speaker Image Δρ Πάνος Νεοφύτου Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 12:00 - 12:15
Speaker Image Δρ Μαρία Παραβατού Ερευνήτρια ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 12:15 - 12:30
Speaker Image Δρ Γιάννης Πιρμεττής Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 12:30 - 12:45
Speaker Image Ερωτήσεις & συζήτηση
July 12, 2023 12:45 - 13:00
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος Αν, Καθηγητής ΕΚΠΑ
July 12, 2023 15:00 - 15:25
Speaker Image Δρ Μικαέλα Αγγελοπούλου, Δρ Δήμητρα Τσουνίδη, Δρ Αναστασία Κανιούρα & Δρ Παναγιώτα Πέτρου Ερευνήτριες ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 15:50 - 16:15
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ L. Swevers Διευθυντής Ερευνών, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ελένη Μαυρογονάτου Ερευνήτρια, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Χάρης Πρατσίνης Ερευνητής , ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Θάνος Παπακυριακού Ερευνητής, ΙΒΕ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2023 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Μαρίνα Σαγνού Ερευνήτρια, ΙΒΕ
July 14, 2023 13:00 - 13:30
Speaker Image POSTER SESSION IBE
July 14, 2023 13:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Δρακούλης Γιαννουκάκος Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ
July 14, 2023 17:00 - 17:30