Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες

Πληροφορική
Speaker Image Δρ Δημήτρης Κυριαζάνος Ερευνητής - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης - ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2023 09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Αλέξανδρος Αρτίκης Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2023 10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Βογιατζής Δημήτριος Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2023 10:30 - 11:00
Speaker Image Αλέξανδρος Νούσιας Συνεργάτης Έρευνας ΙΠΤ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2023 11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ Χαρίλαος Κουμαράς Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
July 11, 2023 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Αθανάσιος Δρίγκας Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
July 11, 2023 13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Νίκος Δημητρίου Ερευνητής, ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
July 11, 2023 16:00 - 16:30
Speaker Image Δρ Άρης Τσώλης Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΠΤ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2023 16:30 - 17:00