Νανοτεχνολογία και Συγχρονα Υλικά

Νανοτεχνολογία και Συγχρονα Υλικά
Speaker Image Prof. Sokrates T. Pantelides Vanderbilt University, Nashville USA
July 1, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Χ. Τράπαλης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Λ. Σταμπουλίδης Ιδρυτής - LÈΩ Space Photonics R&D
July 1, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ. Αστ. Προβατά Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Μ. Σαρειδάκης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Γ. Κόκκορης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ K. Έλληνας Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Μ. Γκιόκας Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Χ. Αθανασέκου Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Αν. Σαπαλίδης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Γ. Βεκίνης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 17:30 - 18:00
Speaker Image Καθ. Ι. Καραφυλλίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
July 4, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Καθ. Ι. Συρακούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
July 4, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Π. Δημητράκης Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Β. Βαμβακάς Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 16:30 - 17:00
Speaker Image Στρογγυλό Τραπέζι – Νανοτεχνολογία : Παρόν και Μέλλον
July 5, 2019 12:00 - 13:00