Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά

Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
Speaker Image Δρ. Νίκος Κεχαγιάς Ερευνητής, ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2020 09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ. Εμμανουήλ Σαρειδάκης Ερευνητής, ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2020 10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ. Γεώργιος Πολυμέρης Ερευνητής, ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2020 10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος Ερευνητής  ΙΝΝ- ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 15, 2020 11:15 - 11:45