Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά

Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
Speaker Image Επιτροπή Εκπαίδευσης ΙΝΝ
July 13, 2023 09:30 - 09:50
Speaker Image Δρ Ευάγγελος Κούβελος Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 09:50 - 10:10
Speaker Image Δρ Αναστάσιος Γκότζιας Ερευνητής , ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 10:10 - 10:30
Speaker Image Δρ Γεώργιος Βεκίνης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 10:30 - 10:50
Speaker Image Δρ Μαριάννα Βασιλακάκη Ερευνήτρια ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 11:20 - 11:40
Speaker Image Δρ Νικόλαος Ντάλλης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 11:40 - 12:00
Speaker Image Δρ Αnno Hein Ερευνητής , ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 12:00 - 12:20
Speaker Image Δρ Παναγιώτης Δημητράκης Ερευνητής, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 12:20 - 13:30
Speaker Image Δρ Γεώργιος Πολυμέρης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 15:00 - 15:20
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 15:20 - 15:40
Speaker Image Δρ Ειρήνη Τζιβίλογλου Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 15:40 - 16:00
Speaker Image Δρ Μιχάλης Φαρδής Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 16:30 - 16:50
Speaker Image Δρ Βασίλειος Παπαβασιλείου Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), France
July 13, 2023 16:50 - 17:10
Speaker Image Δρ Θεόδωρος Τριάντης Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 17:10 - 17:30
Speaker Image Δρ Θωμάς Στεργιόπουλος Ερευνητής ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 13, 2023 17:30 - 17:50
Speaker Image Εργαστήρια ΙΝΝ
July 13, 2023 17:50 - 19:00