Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN

Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
Speaker Image Δρ Γιώργος Αναγνώστου Ερευνητής, Υπ. Εκπαίδευσης ΙΠΣΦ
July 10, 2023 11:45 - 12:00
Speaker Image Δρ Ανδρέας Ψαλλίδας Ερευνητής ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 10, 2023 12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ Ευαγγελία Δρακοπούλου Ερευνήτρια, , ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 10, 2023 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Γεώργιος Φανουράκης Ερευνητής, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 10, 2023 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Αναστάσιος Λαγογιάννης Ερευνητής ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 10, 2023 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Ανδρέας Καρύδας Ερευνητής ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 10, 2023 15:30 - 16:00
Speaker Image Στέφανος Τραχανάς Θεωρητικός Φυσικός, Διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis
July 10, 2023 16:00 - 17:00