Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN

Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
Speaker Image Δρ Ευγ. Δρακοπούλου Ερευνήτρια, , ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2022 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Κ. Κουσουρής Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
July 11, 2022 13:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2022 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Μ. Αξιώτης Ερευνητής , ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2022 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γ. Αναγνώστου Κύριος Ερευνητής , ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 11, 2022 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Ιωάν. Νταλιάνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
July 11, 2022 15:30 - 16:00