Πυρηνική, Σωματιδιακή, Αστροσωματιδιακή Φυσική και Εφαρμογές

Δομή της Ύλης και Εφαρμογές
Speaker Image Στρογγυλό Τραπέζι Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής
July 2, 2019 12:30 - 13:30
Speaker Image Δρ Γ. Πάστρας Ερευνητής, ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Κ. Πικούνης Υπ. Διδάκτορας, ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Αρ. Κυριάκης Ερευνητής, ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Γ. Αναγνώστου Ερευνητής, ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γ. Λιναρδόπουλος Ερευνητής, ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Αν. Σινοπούλου Υπ. Διδ., ΙΠΣΦ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 15:30 - 16:00