Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN

Πυρηνική & Σωματιδιακή Φυσική - CERN
Speaker Image Δρ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 17, 2020 09:30 - 10:00
Speaker Image Δρ Γ. Πάστρας Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 17, 2020 10:00 - 10:30
Speaker Image Δρ Α. Καρύδας Διευθυντής Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 17, 2020 10:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Αν. Λαγογιάννης  Kύριος Ερευνητής, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 17, 2020 11:30 - 12:00
Speaker Image Δρ. Νίκη Σαουλίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, ΕΚΠΑ
July 17, 2020 12:00 - 12:30
Speaker Image Δρ. Κ. Τζαμαριουδάκη Διευθύντρια Ερευνών, ΙΠΣΦ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 17, 2020 12:30 - 13:00