Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια

Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
Speaker Image Δρ Ολ. Ανεζίρη Δ/ντρια Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
July 14, 2022 09:30 - 09:45
Speaker Image Δρ Ηλίας Παπανικολάου Δ/ντής Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2022 09:45 - 10:00
Speaker Image Δρ Αθ. Στούμπος Δ/ντής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2022 10:00 - 10:15
Speaker Image Δρ Αλ. Βενετσάνος Δ/ντής Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 14, 2022 10:00 - 10:15
Speaker Image Δρ. Γ. Κοσμαδάκης Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ΄'Δ"
July 14, 2022 10:15 - 10:30
Speaker Image Δρ. Μελ. Βαρβαγιάννη Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
July 14, 2022 10:30 - 10:45
Speaker Image Δρ Κ. Μεργιά Δ/ντρια Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ ¨Δ"
July 14, 2022 10:45 - 11:00
Speaker Image Ενέργεια: Τεχνολογίες και προοπτικές
July 14, 2022 11:00 - 11:30