Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια

Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
Speaker Image Δρ Έφη Μαρκουλάκη Ερευνήτρια - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 09:30 - 09:45
Speaker Image Δρ Ευαγγελία Διαπούλη Ερευνήτρια ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 09:45 - 10:10
Speaker Image Δρ Μαρία Γκίνη & Δρ Κωνσταντίντος Ελευθεριάδης Ερευνήτρια και Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 10:10 - 10:35
Speaker Image Δρ Νάντια Πολίτη & Δρ Διαμάντω Βλαχογιάννη & Δρ Αθανάσιος Σφέτσος Ερευνητρίες και Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 10:35 - 11:00
Speaker Image Δρ Δικαία Σαραγά & Δρ Θωμάς Μάγγος Ερευνητρία και Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 15:25 - 15:50
Speaker Image Δρ Έφη Μαρκουλάκη Ερευνήτρια - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 12, 2023 16:15 - 16:30