Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια

Ενέργεια-Περιβάλλον-Ασφάλεια
Speaker Image Δρ. Κώστας Ελευθεριάδης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 16, 2020 09:30 - 10:00
Speaker Image Dr Panagiotis Zervas (MES ENERGY) & Δρ. Εμμανουήλ Σταματάκης (Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ – ΕΚΕΦΕ “Δ”)
July 16, 2020 11:15 - 11:45
Speaker Image Professor George Xydis (Aarhus University, Denmark), Mr. Dimitrios Apostolou, PhD fellow (Aarhus University, Denmark) & Δρ. Εμμανουήλ Σταματάκης  (ΙΠΡΕΤΕΑ)
July 16, 2020 11:45 - 12:15
Speaker Image Δρ. Αθανάσιος Στούμπος (Ερευνητής Α’ & Δ/ντης ΙΠΡΕΤΕΑ), Dr Emmanuel Zoulias (CYRUS ΙΚΕ) & Δρ. Εμμανουήλ Σταματάκης (ΙΠΡΕΤΕΑ)
July 16, 2020 12:15 - 12:45