Ενέργεια – Περιβάλλον – Ασφάλεια

Ενέργεια – Περιβάλλον – Ασφάλεια
Speaker Image Δρ Στ. Καρόζης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Ηλ. Τόλιας Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Αθ. Καλογρίδη Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ"Δ"
July 1, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Γ. Κοσμαδάκης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Γκ. Ξανθοπούλου Ερευνήτρια, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 1, 2019 17:00 - 17:30
Speaker Image Δρ Εμ. Μανούσακας Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Εμ. Σταματάκης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Χρ. Αργυρόπουλος Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 3, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Στρογγυλό Τραπέζι – Παραγωγή ενέργειας μέσω σχάσης και σύντηξης
July 4, 2019 12:30 - 13:00
Speaker Image Δρ Θ. Ξενοφώντος Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Π. Σάββα Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ"Δ"
July 4, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Δρ Δ. Βασιλοπούλου Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ"Δ"
July 4, 2019 15:30 - 16:00
Speaker Image Δρ Σπ. Αλειφέρης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 4, 2019 16:30 - 17:00
Speaker Image Δρ Κ. Ελευθεριάδης Ερευνητής ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 5, 2019 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Δ. Βλαχογιάννη Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ ΕΚΕΦΕ"Δ"
July 5, 2019 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ. Ιωαν. Καρατάσιος Ερευνητής, ΙΝΝ ΕΚΕΦΕ "Δ"
July 5, 2019 15:00 - 15:30
Speaker Image Στρογγυλό Τραπέζι: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
July 5, 2019 15:30 - 16:30