Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Υγείας
Speaker Image Δρ Ελένη Βαβουράκη IBE, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Μαρίκα Πηλού ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Αλέξανδρος Αθανασόπουλος και Δρ Βίκυ Σοφιανοπούλου ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Παρασκευή Κίτσιου ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Χάρης Πρατσίνης ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Αθανάσιος Παπακυριακού ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γεράσιμος Βουτσινάς ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Αναστασία Προμπονά ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Δάφνης & Δρ Αγγελική Χρόνη ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:30 - 15:00