Γενική

Γενική
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 08:30 - 11.30
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 2, 2014 08:30 - 11.30
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 2, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 12:20 - 13:30
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 3, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 09:15 - 12:15
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 3, 2014 09:15 - 12:15
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 3, 2014 12:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 4, 2014 16:00 - 18:30
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 5, 2014 10:00 - 13:30
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
January 5, 2014 10:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 5, 2014 12:00 - 14:40
Speaker Image Δρ Mιχάλης Αρκάς Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 2, 2018 09:50 - 10:15
Speaker Image Καθ. Εμμανουήλ Φλωράτος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
July 2, 2018 10:15 - 11:00
Speaker Image Δρ Διομήδης Σπινέλλης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
July 2, 2018 11:30 - 12:15
Speaker Image Δρ Δημήτρης Κλέτσας Διευθυντής ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 2, 2018 12:15 - 13:00
Speaker Image Δρ Βασίλης Κυλίκογλου Διευθυντής ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 2, 2018 13:45 - 14:30
Speaker Image Δρ Σπύρος Ράπτης Innoetics
July 2, 2018 14:30 - 15:15
Speaker Image Δρ Κωνσταντίνα Μεργιά ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 2, 2018 15:30 - 16:15
Speaker Image Δρ Γιάννης Μιχαλούδης Darwin University, Australia
July 2, 2018 16:15 - 17:00
Speaker Image Δρ Δημήτρης Ιακωβίδης Παν/μιο Θεσσαλίας
July 3, 2018 09:30 - 10:15
Speaker Image Δρ Γεωργία Τερζούδη ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
July 3, 2018 10:15 - 11:00
Speaker Image Δρ Κούλης Γιαννουκάκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 11:30 - 12:15
Speaker Image Δρ Νίκος Σαρρής ATC
July 3, 2018 12:15 - 13:00
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 09:30 - 10:15
Speaker Image Δρ Γιώργος Πασσαλής Accenture
July 4, 2018 10:15 - 11:00
Speaker Image Δρ Δημήτρης Νιάρχος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 11:30 - 12:15
Speaker Image Δρ Χρήστος Μάρκου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 12:15 - 13:00
Speaker Image Δρ Ευστράτιος Στρατίκος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 09:30 - 10:15
Speaker Image Καθηγ. Κώστας Μασσέλος Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Παν. Πελοποννήσου
July 5, 2018 10:15 - 11:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Βεκίνης ΙΝΝ-ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 11:30 - 12:15
Speaker Image Δρ Κώστας Ελευθεριάδης ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 12:15 - 13:00
Speaker Image Δρ Εμμανουήλ Σαρειδάκης INN - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 09:30 - 10:15
Speaker Image Δρ Χρήστος Τσάμης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 10:15 - 11:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Δασκαλάκης ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 11:30 - 12:15
Speaker Image Δρ Μαρία Βασιλοπούλου ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημοκριτος"
July 6, 2018 12:15 - 13:00
Speaker Image Νικόλαος Τουρίδης Ίδρυμα Fulbright
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Katerina Fegarou Education Marketing Manager- British Council
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Τάκης Βοϊλας Μορφωτικός Λειτουργός - Σπίτι της Κύπρου
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Giuseppina Fili Servizio Studi - Istituto Italiano di Cultura
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Αποστολία Γουδουσάκη Ακαδημαϊκή Σύμβουλος, DAAD - c/o Goethe Institut Athen
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Patricia Savary Responsable de l'espace Campus France d'Athenes
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Στέλλα Τάτση Διευθύντρια Τμήματος Υποτροφιών προς Έλληνες - Ιδρύμα Ωνάση
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Δρ Βασίλης Κωνσταντούδης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΙΝΝ
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Δρ Αγγελική Χρόνη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΒΕ
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Δρ Χρήστος Μάρκου Υπεύθυνος εκπαίδευσης ΙΠΣΦ
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Δρ Έφη Μαρκουλάκη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΙΠΡΕΤΕΑ
July 9, 2018 14:00 - 18:00
Speaker Image Δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΙΠΤ
July 9, 2018 14:00 - 18:00