Νανοτεχνολογία και Συγχρονα Υλικά

Νανοτεχνολογία και Συγχρονα Υλικά
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 08:30 - 11.30
Speaker Image Δρ Δήμητρα Κουμπούρη ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 08:30 - 11.30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 09:25 - 10:30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 12:20 - 13:30
Speaker Image Δρ Δήμητρα Κουμπούρη ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Δήμητρα Κουμπούρη ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 12:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 4, 2014 16:00 - 18:30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 5, 2014 12:00 - 14:40
Speaker Image Δρ Παναγιώτης Δημητράκης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Καθ. Ιωάννης Καραφυλλίδης ΔΠΘ/Τμ. ΗΜΜΥ
July 3, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Αγγελική Μπάλλιου ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Νίκη Μπάρδη ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Θανάσης Σπηλιώτης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Ιωάννης Καρατάσιος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Δήμητρα Κουμπούρη ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Μαρία Αμέντα ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Κώστας Γιαννακόπουλος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Χριστόφορος Χριστοφορίδης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Ανδρέας Σαπαλίδης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Παναγιώτης Δημητρακέλλης ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Μαργαρίτης Γκιόκας ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Κοσμάς Έλληνας ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Μιχάλης Αρκάς. ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Μιχάλης Πίσσας ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 15:45 - 16:15