Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Εφαρμογές

Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία και Εφαρμογές
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 09:25 - 10:30
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 12:20 - 13:30
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 2, 2014 12:20 - 13:30
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 08:30 - 11:00
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 12:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 12:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 4, 2014 16:00 - 18:30
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 5, 2014 12:00 - 14:40
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 5, 2014 12:00 - 14:40
Speaker Image Δρ Τάσος Λαγογιάννης ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Γιώργος Αναγνώστου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Φανουράκης ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Βίκυ Κανταρελου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Γιώργος Μαστροθεόδωρος ΙΝΝ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Κώστας Πικούνης ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Άννα Σινοπούλου ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Γιάννης Νταλιάνης ΕΜΠ
July 5, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Γιώργος Λιναρδόπουλος ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γιώργιος Πάστρας ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Prof. Jun’ichi Yokoyama Research Center for the Early Universe, The University of Tokyo
July 6, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Prof. Jun’ichi Yokoyama, Research Center for the Early Universe, The University of Tokyo
July 6, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Γιώργος Σταυρόπουλος ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Άρης Κυριάκης ΙΠΣΦ - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
July 6, 2018 15:45 - 16:15