Ενέργεια –Περιβάλλον – Ασφάλεια

Ενέργεια –Περιβάλλον – Ασφάλεια
Speaker Image Δρ Δικαία Σαραγά ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 09:15 - 12:15
Speaker Image Δρ Δικαία Σαραγά ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
January 3, 2014 12:00 - 13:30
Speaker Image Δρ Γεώργιος Κοσμαδάκης ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Αν. Καθ. Σωτήριος Καρέλλας ΕΜΠ / Σχ. Μηχ. Μηχ.
July 3, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Εφη Μαρκουλάκη ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Γεώργιος Εμμανουήλ ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 3, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Θωμάς Μάγγος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Γεώργιος Ευθυμίου ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Δικαία Σαραγά ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Δανάη Κωστοπούλου ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 4, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Θάνος Στούμπος ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Ηλίας Παπανικολάου ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Ιωάννης Τσιμπανογιάννης ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 5, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Τριαντάφυλλος Καλούδης ΕΥΔΑΠ
July 5, 2018 15:45 - 16:15
Speaker Image Δρ Στέλιος Καρόζης ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:00 - 14:30
Speaker Image Δρ Ευαγγελία Διαπούλη ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 14:30 - 15:00
Speaker Image Δρ Ελένη Φλώρου ΙΠΡΕΤΕΑ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 15:15 - 15:45
Speaker Image Δρ Μαρία Κωνσταντοπούλου ΙΒΕ - ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
July 6, 2018 15:45 - 16:15